نمایش دادن همه 4 نتیجه

جلسه ۲ – قسمت ۱ – تاکید بر ساختار درست و تلفظ صحیح واژگان، تفاوت تلفظ (Pronunciation) با لهجه (Accent)، آموزش فونوتیک (phonetic) و ملاحظه دو نمونه سخنرانی از سفیر انگلستان و وزیر امور خارجه ایران

5.00 1 رای
در این قسمت به بحث سرعت در صحبت کردن می پردازیم و تاکید می کنیم که سرعت زیاد اساسا ملاک نیست. مهم درست حرف زدن و
96 دقیقه
180,000 18,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۲ – تحلیلی بر معیارهای objective و subjective در انعقاد قرارداد و گریز به سرعت در صحبت کردن در چهار حالت مختلف

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به تفاوت تلفظ و لهجه می پردازیم و تاکید می کنیم که مهمترین چیز آن است که کلمات را درست و صحیح تلفظ
۱۲۳ دقیقه
250,000 25,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۳ – تفاوت های جدی انگلیسی بریتیش با امریکن در زمینه نوشتن، قواعد، تلفظ، جعل الفاظ؛ بررسی واژگان حقوقی با نظر به تفاوت تلفظ ها و تاکید بر انتخاب یک سیستم واحد

بدون امتیاز 0 رای
خیلی موافع، حالت نوشتاری یک واژه را که می بینیم، معنی آن را می دانیم. اما وقتی یک انگلیسی زبان آن را تلفظ می کند
۶۷۰۰۰
140,000 14,000 تومان

جلسه ۳ – قسمت ۲ – ورودی بر ضمایر فاعلی (Subjective Pronoun) در متون تخصصی حقوق

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به حروف باصدا و بی صدا توحه می کنیم و نیز اشکال رایج اسامی جمع را مورد توجه قرار می دهیم. ضمایر فاعل
۵۸ دقیقه
110,000 11,000 تومان