90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۷]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو قواعد حاکم بر reflexive and emphasizing (emphatic) pronouns با نمونه های حقوقی…

۱۷۶,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین؛ جامع ترین دوره زبان عمومی و تخصصی حقوق در کشور (افسلت FSLET)

90% تخفیف دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه 1] ۷۵۶,۰۰۰ تومان ۷۵,۶۰۰ تومان 90% تخفیف دوره جامع بنیادین زبان…

۹۹,۰۰۰ تومان۴۲۴,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

حقوق استارتاپ ها

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۰۵,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

محورهای کلیدی قراردادهای انتقال فناوری

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۴۹,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۴۹,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۰۵,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۷]

محتوای دوره شامل 10 درس قسمت 1 ویدئو (شامل ۴ فیلم) – محوری های مسائل اسم (Noun) در زبان انگلیسی؛…

۴۲۴,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۶]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو (شامل ۲ فیلم) – اقسام مختلف اسم در دستور زبان انگلیسی (Common…

۳۷۵,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۵]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو تحلیل انواع جملات شرطی (Conditional Sentences : imagined situation)؛ شرطی نوع اول،…

۲۳۶,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۴]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو ساختار جملات معلوم (active) و مجهول (passive)؛ موارد و علل کاربرد آن…

۲۳۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۳]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو بررسی زمان های Past Perfect Continuous ؛ Simple Future ؛Future Continuous ؛…

۲۰۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۲]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو https://dl.schooloflaw.ir/wp-content/uploads/Part12/Z-J-12-P-1-min-106.mp4 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

۱۹۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۱]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو کاربردهای Present Continuous Tense، افعال استثنا و Present Perfect خصوصی این بخش…

۲۹۵,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

بایسته های حقوق فناوری اطلاعات

بایسته های حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر مسائل حقوق تجارت الکترونیکی و روش حل آنها سرفصل های این دوره:…

۲۲۵,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

بایسته های حقوق مالکیت های فکری

سابقه تاریخی، قواعد حقوقی حاکم بر دارایی های ادبی و هنری، صنعتی (اختراع، علایم تجاری، نام تجاری، اسرار تجاری، طرح…

۲۹۵,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۰]

محتوای دوره شامل 10 درس قسمت 1 ویدئو کاربردهای Simple Present و موارد افزودن s , es و نحوه تلفظ…

۲۴۱,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۹]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو انواع tense در زبان انگلیسی با توجه به tense های رایج از…

۱۷۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۸]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو تشریح همه اقسام relative pronouns خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

۱۹۴,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۶]

محتوای دوره شامل 6 درس قسمت 1 ویدئو ضمایر و صفات possessive و نقدی بر ترجمه alimony و dower در…

۱۳۹,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۵]

؛ قسمت ۲ – تقسیم بندی افعال (regular و irregular) و طریق ساخت Past , Past Particple با مثال های…

۱۳۹,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۴]

محتوای دوره شامل 6 درس قسمت 1 ویدئو حروف Vowel و Consonant و تاثیر آنها در حروف تعریف definite و…

۱۴۳,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۳]

محتوای دوره شامل 6 درس قسمت 1 ویدئو معرفی اراده ظاهری (objective test) و اراده باطنی (subjective test) در حقوق…

۱۲۴,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۲]

محتوای دوره شامل 5 درس قسمت 1 ویدئو تاکید بر ساختار درست و تلفظ صحیح واژگان، تفاوت تلفظ (Pronunciation) با…

۱۰۷,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه 1]

جلسه ۱ – شامل ۵ قسمت (۱ الی ۵) – قسمت ۱ – مروری بر دوره بنیادین؛ چرایی و چگونگی…

۹۹,۰۰۰ تومان