نمایش دادن همه 3 نتیجه

جلسه ۱ – قسمت ۴ – تحلیل فیلم در خصوص Trust ( قسمت اول)

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت برای تقویت توانایی شنیداری شما، بعد از دیدن تفاوت بین وقف و Trust در قسمت قبلی، یک قطعه فیلم ناظر بر ت
۱۳۰ دقیقه
260,000 26,000 تومان

جلسه ۳ – قسمت ۲ – ورودی بر ضمایر فاعلی (Subjective Pronoun) در متون تخصصی حقوق

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به حروف باصدا و بی صدا توحه می کنیم و نیز اشکال رایج اسامی جمع را مورد توجه قرار می دهیم. ضمایر فاعل
۵۸ دقیقه
110,000 11,000 تومان

جلسه ۳ – قسمت ۴ – بررسی اختلاف بین دانشگاه و متقاضی در پذیرش با unconditional offer و حکم دادگاه انگلستان

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت یکی از پرونده های انگلیسی در خصوص معیار ظاهری و باطنی و قضاوت یک فرد متعارف را بررسی می کنیم. پرونده
۱۱۸ دقیقه
240,000 24,000 تومان