90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۷]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو قواعد حاکم بر reflexive and emphasizing (emphatic) pronouns با نمونه های حقوقی…

۱۷۶,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۷]

محتوای دوره شامل 10 درس قسمت 1 ویدئو (شامل ۴ فیلم) – محوری های مسائل اسم (Noun) در زبان انگلیسی؛…

۴۲۴,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۶]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو (شامل ۲ فیلم) – اقسام مختلف اسم در دستور زبان انگلیسی (Common…

۳۷۵,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۵]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو تحلیل انواع جملات شرطی (Conditional Sentences : imagined situation)؛ شرطی نوع اول،…

۲۳۶,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۴]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو ساختار جملات معلوم (active) و مجهول (passive)؛ موارد و علل کاربرد آن…

۲۳۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۳]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو بررسی زمان های Past Perfect Continuous ؛ Simple Future ؛Future Continuous ؛…

۲۰۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۲]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو https://dl.schooloflaw.ir/wp-content/uploads/Part12/Z-J-12-P-1-min-106.mp4 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

۱۹۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۱]

محتوای دوره شامل 8 درس قسمت 1 ویدئو کاربردهای Present Continuous Tense، افعال استثنا و Present Perfect خصوصی این بخش…

۲۹۵,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۱۰]

محتوای دوره شامل 10 درس قسمت 1 ویدئو کاربردهای Simple Present و موارد افزودن s , es و نحوه تلفظ…

۲۴۱,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۹]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو انواع tense در زبان انگلیسی با توجه به tense های رایج از…

۱۷۸,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۸]

محتوای دوره شامل 7 درس قسمت 1 ویدئو تشریح همه اقسام relative pronouns خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

۱۹۴,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۶]

محتوای دوره شامل 6 درس قسمت 1 ویدئو ضمایر و صفات possessive و نقدی بر ترجمه alimony و dower در…

۱۳۹,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۵]

؛ قسمت ۲ – تقسیم بندی افعال (regular و irregular) و طریق ساخت Past , Past Particple با مثال های…

۱۳۹,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۴]

محتوای دوره شامل 6 درس قسمت 1 ویدئو حروف Vowel و Consonant و تاثیر آنها در حروف تعریف definite و…

۱۴۳,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۳]

محتوای دوره شامل 6 درس قسمت 1 ویدئو معرفی اراده ظاهری (objective test) و اراده باطنی (subjective test) در حقوق…

۱۲۴,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه ۲]

محتوای دوره شامل 5 درس قسمت 1 ویدئو تاکید بر ساختار درست و تلفظ صحیح واژگان، تفاوت تلفظ (Pronunciation) با…

۱۰۷,۰۰۰ تومان
90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه 1]

جلسه ۱ – شامل ۵ قسمت (۱ الی ۵) – قسمت ۱ – مروری بر دوره بنیادین؛ چرایی و چگونگی…

۹۹,۰۰۰ تومان

غالب مخاطبان با دنیای زبان انگلیسی آشنا هستند اما بعد از سال ها ارتباط با کتب انگلیسی، همچنان احساس نمی کنند دانش قابل استفاده ای در زبان انگلیسی دارند، به ویژه اهالی حقوق که به دلایل مختلف مانند مطالعات تطبیقی، استفاده از آثار خارجی، تحصیل در خارج از کشور، فعالیت های حقوقی وکالتی و مشاوره فرامرزی، نیازمند آشنایی سطح بالا به متون تخصصی حقوق هستند، از فقر در این زمینه رنج می برند.

مبتکر دوره، دکتر طاهر حبیب زاده، که خود سال ها در موسسات خصوصی مختلف در تهران، زبان انگلیسی عمومی را آموزش دیده، سپس در لندن ادامه داده و آخرین آموزش را در مرکز زبان دانشگاه لندن گذرانده است و پس از آن، یک دوره کارشناسی ارشد در حقوق تجارت بین الملل و یک دوره دکتری حقوق در انگلستان را با موفقیت سپری کرده است، به این نتیجه رسیده است که یک شیوه مبتکرانه می تواند هر دو نیاز را همزمان و در مدت کوتاه تر و کم هزینه تر، خصوصی تر برآورده کند. گرچه در دنیای آموزش، نمی توان تضمین داد، لکن نظر به بیش از یک دهه تجربه نظری و عملی، این تضمین داده می شود که تسلط به محتوی دوره بنیادین و رعایت تمامی نکات و تمارینی که استاد مطرح می کند، برای همیشه پایه های زبان عمومی آمادمیک و تخصصی حقوقی زبان آموز را به صورت مفهومی و دقیق محکم می کند و پس از آن زبان آموز می تواند به هر منبع علمی دست برد و از آن بهره جوید و برای ارتقای گام های پیشرفته و حرفه ای تر تمرکز کند.

ابتکار این دوره در کنار اینکه یک نوع کلاس کاملا خصوصی، در هر زمان از روز که زبان آموز اراده کند، محسوب می شود و در زمان زبان آموز صرفه جویی قابل توجهی می شود و نسبت به حجم گستره محتوی، هزینه مالی بسیار کمتری در مقایسه با کلاس های رایج زبان عمومی و تخصصی با کیفیت و دارای بازده مطلوب دارد، این است که:
اول – هر چهار مهارت نوشتن، شنیدن، صحبت کردن و خواندن را به طور همزمان تقویت می کند و ظرایف زبانی را عینا و مبتنی بر متون اصیل تذکر می دهد. استاد معتقد است که زمانی می توان مدعی دانش زبان شد، که هر چهار مهارت به خوبی تقویت شده باشد. صرف خواندن متون و ترجمه آن به معنی تقویت یکی از مهارت هاست نه همه آنها، و قطعا به تنهایی کافی نیست.

دوم – تمامی قواعد و ساختارهای رایج زبان انگلیسی آکادمیک را به طور کامل و دقیق آموزش می دهد و زبان آموز را از هر منبع گرامری مرسوم دیگر بی نیاز می کند و در عین حال دامنه لغات عمومی و رایج زبان آموز را افزایش می دهد و بلافاصله یافته ها را در متون عمومی و متون تخصصی حقوق به کار می گیرد تا نحوه استفاده از داده ها را به صورت عینی منتقل کند.

سوم – زبان آموز را وارد دنیای واقعی زبان تخصصی حقوق با تکیه بر حقوق کامن لا (انگلستان) می کند و در کنار توجه به مباحث تاریخی کامن لا و ساختار سیستم قضایی و سلسلهه مراتب و صلاحیت محاکم آن، در گرایش های مختلف حقوقی از جمله حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق تجارت، حقوق عمومی، حقوق مالکیت های فکری و حتی حقوق بین الملل به همراه معرفی منابع حقوقی مرجع، به تحلیل و تطبیق متن دست می برد و ضمن آموزش فضای متون حقوقی، به انتقال اصول و قواعد حقوقی نیز همت می کند و صرفا هدف واژه شناسی را مد نظر ندارد که صرف فهم واژگان هیچ گاه کافی نیست.

دوره بنیادین در واقع، حاصل سال ها مطالعات حقوقی در داخل و خارج کشور و نیز مطالعات زبانی مبتکر آن است و امید است برای زبان آموزان که گاهی در یافتن منبع مناسب بسیار سردرگم می شوند و نتیجه مقبول نمی گیرند، بیش از انتظارشان مفید واقع گردد، همانگونه که تعداد کثیری از علاقمندانی که این دوره را مورد استفاده عملی قرار داده اند، به کارآیی و کیفیت بالای آن اذعان کرده اند.

در پایان لازم است تاکید شود که هدف دوره بنیادین، همانگونه که از نام آن پیداست، بالا آوردن ساختمان دانش زبان شما از بنیان و ریشه به صورت مستحکم و اصولی در هر دو زمینه زبان عمومی آکادمیک و تخصصی حقوق است و اهداف مقطعی و موسمی مانند آزمون های تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) یا آزمون های داخلی (ام.اس.آر.تی) و خارجی (تافل و آیلتس و دولینگو) را به عنوان هدف جانبی و فرعی مد نظر دارد. با این حال، قطعا تسلط به دوره بنیادین به زبان آموز این توانمندی را می دهد که در هر آزمون زبانی سربلند باشد و فراتر از آن،‌ او را برای نشستن در کلاس های حقوقی دانشگاه های مطرح جهان از جمله انگلستان و نیز برای انجام فعالیت های حقوقی رایج مانند مذاکره به انگلیسی و لایحه نویسی و دفاع حقوقی کمک ویژه می کند و این هدف بسیار فراتر از اهداف آزمونی رایج  است.

دوره بنیادین در واقع، حاصل سال ها مطالعات حقوقی در داخل و خارج کشور و نیز مطالعات زبانی مبتکر آن است و امید است برای زبان آموزان که گاهی در یافتن منبع مناسب بسیار سردرگم می شوند و نتیجه مقبول نمی گیرند، بیش از انتظارشان مفید واقع گردد، همانگونه که تعداد کثیری از علاقمندانی که این دوره را مورد استفاده عملی قرار داده اند، به کارآیی و کیفیت بالای آن اذعان کرده اند. . در پایان لازم است تاکید شود که هدف دوره بنیادین، همانگونه که از نام آن پیداست، بالا آوردن ساختمان دانش زبان شما از بنیان و ریشه به صورت مستحکم و اصولی در هر دو زمینه زبان عمومی آکادمیک و تخصصی حقوق است و اهداف مقطعی و موسمی مانند آزمون های تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) یا آزمون های داخلی (ام.اس.آر.تی) و خارجی (تافل و آیلتس و دولینگو) را به عنوان هدف جانبی و فرعی مد نظر دارد. با این حال، قطعا تسلط به دوره بنیادین به زبان آموز این توانمندی را می دهد که در هر آزمون زبانی سربلند باشد و فراتر از آن،‌ او را برای نشستن در کلاس های حقوقی دانشگاه های مطرح جهان از جمله انگلستان و نیز برای انجام فعالیت های حقوقی رایج مانند مذاکره به انگلیسی و لایحه نویسی و دفاع حقوقی کمک ویژه می کند و این هدف بسیار فراتر از اهداف آزمونی رایج است.