90%
تخفیف

دوره جامع بنیادین؛ جامع ترین دوره زبان عمومی و تخصصی حقوق در کشور (افسلت FSLET)

90% تخفیف دوره جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق [جلسه 1] ۷۵۶,۰۰۰ تومان ۷۵,۶۰۰ تومان 90% تخفیف دوره جامع بنیادین زبان…

۹۹,۰۰۰ تومان۴۲۴,۰۰۰ تومان