نمایش یک نتیجه

بایسته های حقوق فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی: جغرافیای مسایل، روش حل و مطالعه موردی: قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
عناوین مباحث این قسمت عبارتند از: مفهوم شناس حقوق فناوری اطلاعات، حقوق اینترنت، حقوق رایانه، حقوق فضای مجازی
۱۰ ساعت
350,000 70,000 تومان