75%
تخفیف

حقوق استارتاپ ها

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۰۵,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

محورهای کلیدی قراردادهای انتقال فناوری

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۴۹,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۴۹,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی

این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…

۱۰۵,۰۰۰ تومان
75%
تخفیف

بایسته های حقوق فناوری اطلاعات

بایسته های حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر مسائل حقوق تجارت الکترونیکی و روش حل آنها سرفصل های این دوره:…

۲۲۵,۰۰۰ تومان