نمایش دادن همه 5 نتیجه

بایسته های حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر مسائل حقوق تجارت الکترونیکی و روش حل آنها

بدون امتیاز 0 رای
عناوین مباحث این قسمت عبارتند از: مفهوم شناس حقوق فناوری اطلاعات، حقوق اینترنت، حقوق رایانه، حقوق فضای مجازی
۱۰ ساعت
900,000 225,000 تومان

مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی با مطالعه موردی ChatGPT – آمیزه های از حقوق فناوری و مالکیت فکری

بدون امتیاز 0 رای
این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی و اسناد پشتیبان آن می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا ک
2.3
420,000 105,000 تومان

قراردادهای هوشمند (Smart Contracts): از تحلیل چیستی و چگونگی تا محدودیت های حقوقی آن با گریز به اینترنت اشیا (IoT)

بدون امتیاز 0 رای
این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…
4.2 ساعت
600,000 149,000 تومان

محورهای کلیدی قراردادهای انتقال فناوری (Technology Transfer Contracts) به انضمام تجارب و ظرایف

بدون امتیاز 0 رای
این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…
۴ ساعت
600,000 149,000 تومان

حقوق استارتاپ ها (Start-up): محورهای کلیدی ناظر بر مفهوم شناسی، شکل گیری، دستاوردسازی، تجاری سازی به انضمام تجارب و ظرایف حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
این محصول حاوی فایل صوتی نشست علمی می باشد. هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا…
۲ ساعت
420,000 105,000 تومان