نمایش دادن همه 2 نتیجه

جلسه ۲ – قسمت ۲ – تحلیلی بر معیارهای objective و subjective در انعقاد قرارداد و گریز به سرعت در صحبت کردن در چهار حالت مختلف

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به تفاوت تلفظ و لهجه می پردازیم و تاکید می کنیم که مهمترین چیز آن است که کلمات را درست و صحیح تلفظ
۱۲۳ دقیقه
250,000 25,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۳ – تفاوت های جدی انگلیسی بریتیش با امریکن در زمینه نوشتن، قواعد، تلفظ، جعل الفاظ؛ بررسی واژگان حقوقی با نظر به تفاوت تلفظ ها و تاکید بر انتخاب یک سیستم واحد

بدون امتیاز 0 رای
خیلی موافع، حالت نوشتاری یک واژه را که می بینیم، معنی آن را می دانیم. اما وقتی یک انگلیسی زبان آن را تلفظ می کند
۶۷۰۰۰
140,000 14,000 تومان