نمایش دادن همه 5 نتیجه

جلسه ۱ – قسمت ۱: مروری بر دوره بنیادین؛ چرایی و چگونگی یادگیری مفهومی و بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق: ضروت ها و نیازمندی ها

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت از چرایی این دوره و روش کار و ابزارها و منابع و نیز روش مطالعه محتوی دوره را مورد توجه قرار می دهیم و
75 دقیقه
120,000 3,500 تومان

جلسه ۱ – قسمت ۲: اصول صحیح یادداشت برداری و تمرین نوشتاری؛ حفظ متون انگلیسی و ضروت آن

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت اصول استاندارد یادداشت بردای از محتوی دوره و نوشتن یادداشت صحیح و نیز نحوه و چرایی حفظ متون حقوقی م
30 دقیقه
60,000 2,500 تومان

جلسه ۱ – قسمت ۳: مطالعه تطبیقی وقف با Trust در حقوق انگلستان: آیا وقف همان Trust است؟!

4.00 1 رای
در برخی از آثار داخلی، Trust به معنی وقف آمده است. در این فیلم از منابع معتبر حقوق انگلستان، مفهوم Trust و عناصر تشکی
106 دقیقه
300,000 15,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۴ – بررسی یک پرونده انگلیسی در مورد اراده ظاهری و اراده باطنی و نحوه خواندن مشخصات پرونده های انگلیسی و دسترسی به آنها

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به بحث اراده ظاهری و اراده باطنی و قضاوت یک فرد متعارف برای تصمیم نهایی توجه می کنیم و یک پرونده و
۵۲
100,000 10,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۵ – تفاوت های عمده Barrister و Solicitor در جامعه وکالت انگلستان

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۱۶ دقیقه
230,000 23,000 تومان