نمایش یک نتیجه

جلسه ۳ – قسمت ۴ – بررسی اختلاف بین دانشگاه و متقاضی در پذیرش با unconditional offer و حکم دادگاه انگلستان

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت یکی از پرونده های انگلیسی در خصوص معیار ظاهری و باطنی و قضاوت یک فرد متعارف را بررسی می کنیم. پرونده
۱۱۸ دقیقه
240,000 24,000 تومان