نمایش 7–12 از 65 نتیجه

جلسه ۲ – قسمت ۳ – تفاوت های جدی انگلیسی بریتیش با امریکن در زمینه نوشتن، قواعد، تلفظ، جعل الفاظ؛ بررسی واژگان حقوقی با نظر به تفاوت تلفظ ها و تاکید بر انتخاب یک سیستم واحد

بدون امتیاز 0 رای
خیلی موافع، حالت نوشتاری یک واژه را که می بینیم، معنی آن را می دانیم. اما وقتی یک انگلیسی زبان آن را تلفظ می کند
۶۷۰۰۰
140,000 14,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۴ – بررسی یک پرونده انگلیسی در مورد اراده ظاهری و اراده باطنی و نحوه خواندن مشخصات پرونده های انگلیسی و دسترسی به آنها

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به بحث اراده ظاهری و اراده باطنی و قضاوت یک فرد متعارف برای تصمیم نهایی توجه می کنیم و یک پرونده و
۵۲
100,000 10,000 تومان

جلسه ۲ – قسمت ۵ – تفاوت های عمده Barrister و Solicitor در جامعه وکالت انگلستان

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۱۶ دقیقه
230,000 23,000 تومان

جلسه ۳ – قسمت ۱ – معرفی اراده ظاهری (objective test) و اراده باطنی (subjective test) در حقوق قراردادهای انگلستان و انواع ضمایر در ساختار زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به اراده ظاهری (objective test) و اراده باطنی (subjective test) در حقوق قراردادهای انگلستان توجه می کنیم و متن کوت
۶۷ دقیقه
130,000 13,000 تومان

جلسه ۳ – قسمت ۲ – ورودی بر ضمایر فاعلی (Subjective Pronoun) در متون تخصصی حقوق

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به حروف باصدا و بی صدا توحه می کنیم و نیز اشکال رایج اسامی جمع را مورد توجه قرار می دهیم. ضمایر فاعل
۵۸ دقیقه
110,000 11,000 تومان

جلسه ۳ – قسمت ۳ – تمرین واژگان با تاکید بر دقت بر واژگان مشابه (adopt, adapt) و معانی مختلف Capital و کاربرد در حقوق

بدون امتیاز 0 رای
در این قسمت به بررسی یک سری از واژگان رایج در متون تخصصی و کاربردهای مختلف Capital می پردازیم.
۷۶ دقیقه
150,000 15,000 تومان