نمایش یک نتیجه

بایسته ای جامع در حقوق مالکیت های فکری: سابقه، دارایی های ادبی و هنری، صنعتی و نرم افزار؛ به انضمام بررسی مقتضی آرا محاکم

بدون امتیاز 0 رای
مقدمه – ۱۵ دقیقه جلسه ۱ – مدت: ۸۱ دقیقه  تبیین شاه بیت مباحث حقوق مالکیت های فکری، مدت: ۳۴ دقیقه مرور بر ش
۳۰ ساعت
850,000 195,000 تومان