نمایش 25–30 از 67 نتیجه

جلسه ۵ – قسمت ۴ – تحلیلی بر عوض قراردادی (Consideration) و مفردات متن حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۴ دقیقه
190,000 19,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۵ – مطالعه متن حقوقی ناظر بر Consideration و تاکیدی بر برخی واژگان مشابه و کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۷ دقیقه
190,000 19,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۶- تحلیل فیلم ناظر بر Consideartion و تمارین پیشنهادی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۶ دقیقه
190,000 19,000 تومان

جلسه ۶ – قسمت ۱ – ضمایر و صفات possessive و نقدی بر ترجمه alimony و dower در ادبیات حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۲۶ دقیقه
250,000 25,000 تومان

جلسه ۶ – قسمت ۲ – مروری بر ساختار Collocation و شروع موارد حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۶۰
120,000 12,000 تومان

جلسه ۶ – قسمت ۳ – موارد رایج از Legal Collocations

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۶۸ دقیقه
140,000 14,000 تومان