نمایش 19–24 از 125 نتیجه

جلسه ۴ – قسمت ۳ – اسامی Countable و Uncountable با مثال های حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۷۰ دقیقه
140,000 14,000 تومان

جلسه ۴ – قسمت ۴ – تفاوت Person با People و کاربرد در اشخاص حقوقی و حقوقی به همراه تفاوت های Person و People و Individual

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۲ دقیقه
180,000 18,000 تومان

جلسه ۴ – قسمت ۵ – عناصر شش گانه تشکیل قرارداد و تفاوت Contract با Agreement

5.00 1 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۰۶ دقیقه
210,000 21,000 تومان

جلسه ۴ – قسمت ۶ – تحلیل فیلم راجع به اهمیت mutual promise و serious intention در انعقاد قرارداد معتبر از نظر حقوق

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۲۴ دقیقه
250,000 25,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۱ – ضمایر مفعولی (Objective Pronouns) و متون حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۰۰ دقیقه
200,000 20,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۲ – تقسیم بندی افعال (regular و irregular) و طریق ساخت Past , Past Particple با مثال های حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۶۲ دقیقه
120,000 12,000 تومان