75%
تخفیف

بایسته های حقوق مالکیت های فکری

سابقه تاریخی، قواعد حقوقی حاکم بر دارایی های ادبی و هنری، صنعتی (اختراع، علایم تجاری، نام تجاری، اسرار تجاری، طرح…

۲۹۵,۰۰۰ تومان